Activitats

Dilluns, 1 Febrer 2021

Dia · Setmana

11:00

"El lloc de les dones a l'ensenyament de la història a Itàlia. Estudi de cas múltiple. Una recerca sobre el problema de la formació del professorat", de Sandra Muzzi

Defenses de tesis - G5/012 - Sala de Juntes - Facultat de Ciències de l'Educació (per participar com a públic i poder fer intervencions si s'és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a gustavo.gonzalez@uab.cat)

11:30

"La recepción de la literatura en lengua española en China en el siglo XX (1914-2011)", de Rui Guan

Defenses de tesis - Videoconferència (per participar com a públic i poder fer intervencions si s'és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a postgrau.files@uab.cat)

16:00

"Estrategia de terapia génica para el tratamiento de las alteraciones auditivas y visuales de la mucopolisacaridosis tipo IIIB", de Jennifer Ana Pérez Castro

Defenses de tesis - V2/012 - Sala d'Actes - Facultat de Veterinària

Dimarts, 2 Febrer, 2021

11:00

"Directed self-assembly of block copolymers for the fabrication of nanomechanical structures", de Christian Pinto Gómez

Defenses de tesis - Videoconferència (per participar com a públic i poder fer intervencions si s'és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a chrispintog@gmail.com)

11:00

"El cant dels goigs orals a Catalunya i a Andorra", de Ester García Llop

Defenses de tesis - B11/012 - Sala de Videoconferèncias - Facultat de Filosofia i Lletres - Videoconferència

11:00

"Alumnat d'incorporació tardana i vinculació en l'aprenentatge en contextos desafavorits a Catalunya - Trajectòries educatives i esdeveniments vitals cap a la continuïtat escolar", de Anna Tarrés Vallespí

Defenses de tesis - B1/-109 - Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia - Videoconferència (per participar com a públic i poder fer intervencions si s'és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a gr.geps@uab.cat)