Activitats

Dilluns, 2 Novembre 2020

Dia · Setmana

15:00

Violències sexuals i de gènere a la universitat: identificar i acompanyar

Activitats de participació, Alumni - Online

Dimarts, 10 Novembre, 2020

10:00

"Novel approaches for in silico identification of pathogenic variants in BRCA1 and BRCA2 hereditary breast and ovarian cancer predisposition genes", de Natàlia Padilla Sirera

Defenses de tesis - Sala d'Actes de l'Hospital Materno Infantil - Hospital Universitari Vall d'Hebron (per participar com a públic i poder fer intervencions, si s'és doctor/a, cal connectar-se aquí)

12:30

"Anonymity and Privacy on Opportunistic Networks" de Depeng Chen

Defenses de tesis - Seminari 'Shannon' - Escola Enginyeria (per participar com a públic i poder fer intervencions, si s'és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a guillermo.navarro@uab.cat)

Dimecres, 11 Novembre, 2020

09:00

Xerrada E-COMLAB: 2020, l’any de consolidació dels models 'reader revenue'

Activitats de participació - Virtual

11:00

"Biophysical, political and economic challenges to achieving Paris climate targets", de Lewis Carl King

Defenses de tesis - Z/023 - Z/022 Aules Pirineus i Montseny - ICTA UAB - Videoconferència (per participar com a públic i poder fer intervencions si s’és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a doctorat.icta@uab.cat)

11:00

"Anàlisi de la despesa farmacèutica en el tractament de tumors sòlids a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i la seva contribució a la sostenibilitat del sistema sanitari", de María Josep Carreras Soler.

Defenses de tesis - Auditori Edifici 'CELLEX' - Institut d'Oncologia (VHIO) - Hospital Universitari Vall d'Hebron