Activitats

Dimecres, 5 Juny 2019

Dia · Setmana

09:00

Concurs del cartell de la Festa Major 2019!

Activitats de participació - plaça Cívica

Dimarts, 11 Juny, 2019

10:00

"¿Por qué trabajan los estudiantes universitarios catalanes? La influencia del origen social y la organización de las titulaciones en las motivaciones para compaginar estudios y Trabajo", de Mijail Figueroa González

Defenses de tesis - Sala de graus - Facultat de Filosofia i Lletres

12:00

"Caracterització molecular dels tumors de vies biliars avançats i identificació de potencials biomarcadors predictius de resposta a noves dianes terapèutiques", de Tamara Saurí Nadal

Defenses de tesis - Sala d'Actes - Planta baixa Hospital Vall d'Hebrón

13:30

Seminari del grup de recerca ISOR

Conferències i congressos - Sala de reunions de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia

Dimecres, 12 Juny, 2019

09:30

Workshop - El paper de l'economia social i solidària davant dels reptes ambientals globals: una mirada des del territori

Cooperació i solidaritat - Facultat de Filosofia i Lletres (Sala de Graus)

10:00

"Essays in economics of education", d'Annalisa Loviglio

Defenses de tesis - Sala d'Actes - Facultat d'Economia i Empresa