Activitats

Divendres, 26 Juliol 2019

Dia · Setmana

11:00

"Heat transfer fluids: From fundamental aspects of graphene nanofluids at room temperature to molten salts formulations for solar-thermal conversion", de Maria del Rocío Rodríguez Laguna

Defenses de tesis - Aula de Seminaris - ICN2

11:00

"Nickel and Cobalt Bis(imino)pyridine Complexes as Catalysts for the Hydrogen Evolution Reaction", de Bing Jiang

Defenses de tesis - Sala de Graus - Facultat de Ciències i de Biociències

12:00

"Understanding Eye Movements: Psychophysics and a Model of the Primary Visual Cortex", de David Berga Garreta

Defenses de tesis - Sala d'Actes - Centre de Visió per Computador, Edifici O

12:00

"Calidad de vida relacionada con la salud en los niños y adolescentes", de Carlos Elias Zaror Sanchez

Defenses de tesis - Sala Ramon y Cajal - Unitat Docent Parc de Salut Mar

Dilluns, 29 Juliol, 2019

11:30

"Ensenyament/aprenentatge de ELE en els nivells mitjà i secundari del sistema d'ensenyament de Senegal: anàlisi dels llibres de text i de les pràctiques pedagògiques", d'Abdoulaye Diouf

Defenses de tesis - Sala de Graus - Facultat de Filosofia i Lletres

Dimarts, 30 Juliol, 2019

15:00

"Transcriptomic Analysis of White and Brown Adipose Tissue During Non-Shivering Thermogenesis", de Jordi Rodó Morera

Defenses de tesis - Sala de Graus - Facultat de Veterinària