Activitats

Dijous, 12 Novembre 2020

Dia · Setmana

18:00

Inauguració del curs 2020-2021 de l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents

Activitats de participació - Virtual

Divendres, 13 Novembre, 2020

09:00

"Tokenization of real estate on blockchain" de Oleksii Konashevych

Defenses de tesis - Videoconferència (per participar com a públic i poder fer intervencions, si s'és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a antoni.roig@uab.cat)

10:00

Xerrada E-COMLAB: Quatre coses que no imagines que són clau a l'hora de muntar un digital

Activitats de participació - Virtual

11:00

"Unmasking the microbicidal and immunostimulatory properties of warthog fecal microbiota in vitro and in vivo", de Jinya Zhang

Defenses de tesis - V2/002 Sala de Graus - Facultat de Veterinaria - Videoconferència (per participar com a públic i poder fer intervencions si s’és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a noelia.perez@irta.cat)

11:00

"Migrar contra el poder. La represión de las migraciones interiores en España durante la postguerra (1939-1957)", de Miguel Díaz Sánchez

Defenses de tesis - B11/012 Sala de Videoconferència - Facultat de Filosofia i Lletres

11:00

"Semi-precision feeding of non-castrated growfinishing pigs", de Pau Aymerich Montrabeta

Defenses de tesis - V0/023 Sala de Vicedegans - Facultat de Veterinaria, Videoconferència (per participar com a públic i poder fer intervencions si s’és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a paymerich@vallcompanys.es)