Activitats

Divendres, 29 Gener 2021

11:00

"Aportacions en el camp del Llinatge Geoespacial en entorns distribuits: de la captura a l'explotació", de Guillem Closa Santos

Defenses de tesis - B7/052 - Sala de Graus - Facultat de Filosofía i Lletres (per participar com a públic i poder fer intervencions si s'és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a alba.palma@uab.cat)

11:00

"El fenomen gogístic al País Valencià: música, identitat i ritual", de Juan Manuel Ferrando Cuña

Defenses de tesis - B11/012 - Sala de Videoconferèncias - Facultat de Filosofia i Lletres - Videoconferència

11:00

"Hydroxypropyl Cellulose as Enabling Material for the Nanofabrication of Photonic Architectures", de Camilla Dore

Defenses de tesis - Videoconferència (per participar com a públic i poder fer intervencions si s'és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a amihi@icmab.es)

12:00

"Las representaciones de la enseñanza y aprendizaje de la periodización en contextos de diversidad étnica: la cosmovisión Mapuche. Estudio de casos de escuelas de la región de la Araucanía, Chile", de Daniela Cartes Pinto

Defenses de tesis - G5/012 - Sala de Juntes - Facultat de Ciències de l'Educació (per participar com a públic i poder fer intervencions si s'és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a gustavo.gonzalez@uab.cat)

12:00

"Spatiotemporal analysis of brassinosteroid signaling in the vascular stem cells", de Isabel Betegón Putze

Defenses de tesis - Sala de Juntes - CRAG - Videoconferència (per participar com a públic i poder fer intervencions si s'és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a d.bave@uab.cat)

12:00

"Epidemiologia molecular de la rabia silvestre en el peru, periodo 1997-2015", de William Valderrama Bazan

Defenses de tesis - Unitat Docent - Hospital Universitari 'Vall d'Hebrón' (per participar com a públic i poder fer intervencions si s'és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a mariaesteve.germanstrias@gencat.cat)