Activitats

Divendres, 4 Octubre 2019

Dia · Setmana

10:30

"Microstructural control of epitaxial α-quartz films", de Qianzhe Zhang

Defenses de tesis - Sala d'Actes 'Carles Miravitlles' - ICMAB

11:00

"Intensificació de bioprocessos d'oxidoreducció per mitjà d'enginyeria de reacció i immobilització enzimàtica", de Jordi Solé Ferré

Defenses de tesis - Sala de Graus - Escola d'Enginyeria

11:30

"Factores del pronóstico en cáncer de mama después de hormonoterapia neoadyuvante", de Juan Miguel Gil Gil

Defenses de tesis - Sala de Graus - Hospital Universitari Sant Pau

11:30

"Identificació, localització i funció de les aquaporines en l'espermatozoide equí i la seva relació amb la criopreservació", de Sebastián Bonilla Correal

Defenses de tesis - Sala de Graus - Facultat de Veterinària

11:30

"La implosión reguladora en la Ciencia del Derecho: el caso de los EDC's. Las comunidades globales y el ecosistema humano", d'Estela Gutiérrez Rodríguez

Defenses de tesis - Aula Magna - Facultat de Dret

12:00

"Malaltia hipofisiària en situacions especials", de Francisca Caimari Palou

Defenses de tesis - Seminari 2 - Hospital Universitari Sant Pau