Activitats

Dijous, 4 Febrer 2021

Dia · Setmana

11:00

"Rebel bodies and affects in movement. Imagining scenes for an indocile pedagogy", de Amalia Giannoutsou

Defenses de tesis - Videoconferència (per participar com a públic i poder fer intervencions si s'és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a Montserrat.rifa@uab.cat)

11:30

"Obtention, biochemical and structural characterization of a hALDH1A3 mutant and OCX32, and field improvements", de Sergi Montané Bel

Defenses de tesis - C1/070-1 Sala de Graus - Facultat de Ciències (per participar com a públic i poder fer intervencions si s'és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a sergimb92@gmail.com)

15:00

"Avaluació per a la millora: efectes des de l'òptica dels directors", de Luz María Díaz Galeas

Defenses de tesis - G6/002 - Sala de Graus - Facultat de Ciències de l'Educac(per participar com a públic i poder fer intervencions si s'és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a secretari.pedagogia.aplicada@uab.cat)

16:00

"La influència del lideratge del director a la construcció d'una cultura organitzativa orientada a la innovació escolar", de Juan Carlos Riveras León

Defenses de tesis - Videoconferència (per participar com a públic i poder fer intervencions si s'és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a secretari.pedagogia.aplicada@uab.cat)

Divendres, 5 Febrer, 2021

10:00

"Advanced strategies for Solid Oxide Electrolysis Cells", de Simone Anelli

Defenses de tesis - Sala de Juntes - Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) - Videoconferència

10:00

Kick-Off Meeting del projecte PhasAGE

Recerca - Sessió virtual