Activitats

Divendres, 18 Octubre 2019

Dia · Setmana

11:30

"Towards end-to-end networks for visual tracking in RGB and TIR videos", de Lichao Zhang

Defenses de tesis - Sala d'Actes - Centre de Visió per Computador

11:30

"Advanced control techniques for the heart rate during treadmill exercise", d'Ali Esmaeili

Defenses de tesis - Sala de Graus - Escola d'Enginyeria

12:00

"Les normes socils com a mecanisme de regulació de la reproducció en societats caçadores-pescadores-recol·lectores", de Juana María Olives Pons

Defenses de tesis - Sala de Graus - Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia

Dilluns, 21 Octubre, 2019

11:00

"Desenvolupament de teràpies anticanceroses basades en l'anticòs Trastuzumab: Anticossos conjugats a drogues, immunocitoquines i fragments d'anticòs conjugats", de Joan Miret Minard

Defenses de tesis - Sala de Graus - Escola d'Enginyeria

12:00

"Explorant els límits de l'emancipació educativa des de la teoria interseccional. Una etnografia a Nepal", d'Alba Castellsagué Bonada

Defenses de tesis - Sala d'Actes - Facultat de Filosofia i Lletres

12:30

Maite Martínez inaugura el curs de la Facultat de Psicologia amb la lliçó “Desarrollando profesionales que aporten valor”

Actes institucionals, Conferències i congressos, Divulgació - Auditori de les facultats de Lletres i Filosofia i de Psicologia