Activitats

Dilluns, 9 Novembre 2020

Dia · Setmana

11:00

"Drivers of variability in plant-pollinator and host-parasitoid communities: effects on interaction network structure and ecosystem function", de Carlos Hernández Castellano

Defenses de tesis - Sala de Graus I C1/070-1 - Facultat de Biociències - Videoconferència (per participar com a públic i poder fer intervencions si s’és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a d.bave@uab.cat)

12:00

"Optimización de la estadificación mediastínica y del análisis molecular en el cáncer de pulmón no célula pequeña mediante punción-aspiración guiada por ecobroncoscopia sectorial", de Carmen Angela Centeno Clemente

Defenses de tesis - Sala Polivalent, Edifici Mar - Hospital Universitari 'Germans Tries i Pujol'

Dimarts, 10 Novembre, 2020

10:00

"Novel approaches for in silico identification of pathogenic variants in BRCA1 and BRCA2 hereditary breast and ovarian cancer predisposition genes", de Natàlia Padilla Sirera

Defenses de tesis - Sala d'Actes de l'Hospital Materno Infantil - Hospital Universitari Vall d'Hebron (per participar com a públic i poder fer intervencions, si s'és doctor/a, cal connectar-se aquí)

12:30

"Anonymity and Privacy on Opportunistic Networks" de Depeng Chen

Defenses de tesis - Seminari 'Shannon' - Escola Enginyeria (per participar com a públic i poder fer intervencions, si s'és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a guillermo.navarro@uab.cat)

Dimecres, 11 Novembre, 2020

09:00

Xerrada E-COMLAB: 2020, l’any de consolidació dels models 'reader revenue'

Activitats de participació - Virtual

11:00

"Biophysical, political and economic challenges to achieving Paris climate targets", de Lewis Carl King

Defenses de tesis - Z/023 - Z/022 Aules Pirineus i Montseny - ICTA UAB - Videoconferència (per participar com a públic i poder fer intervencions si s’és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a doctorat.icta@uab.cat)