Activitats

Dimarts, 12 Gener 2021

Dia · Setmana

12:00

"Anàlisi de les reclamacions per responsabilitat professional mèdica a Catalunya durant el període 2000-2018", de Josep Benet Travé

Defenses de tesis - Sala d'Actes del 'Col·legi Oficial de Metges de Barcelona' (COMB) - Facultat de Medicina

Dimecres, 13 Gener, 2021

10:00

"Investigating reliability and construct validity of situational test of socio-emotional competencies in the Iranian context", de Elham Mafikermanshahi

Defenses de tesis - Videoconferència (per participar com a públic i poder fer intervencions si s'és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a d.psic.basica@uab.cat)

15:30

"Mort i ritual funerari en el context del bronze final a la depressió Prelitoral Catalana: l'hàbitat i la necròpolis d'incineració de Can Roqueta com a paradigma interpretatiu", de Xavier Carlos Martin

Defenses de tesis - B7/052 - Sala de Graus - Facultat de Filosofía i Lletres (per participar com a públic i poder fer intervencions si s'és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a Miquel.molist@uab.cat)

Dijous, 14 Gener, 2021

10:00

"Web political communication: technology and effect the logic of platformization and news", de Wei Zhang

Defenses de tesis - Videoconferència (per participar com a públic i poder fer intervencions si s'és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a Laura.cervi@uab.cat)

11:00

"Hybrid approach to obtain highquality BaMO3 perovskite nanocrystals for YBa2Cu3 O7−δ superconducting nanocomposite", de Natalia Chamorro García

Defenses de tesis - C1/070-1 Sala de Graus - Facultat de Ciències (per participar com a públic i poder fer intervencions si s'és doctor/a, cal que ho sol·liciteu a ramon.yanez@uab.cat)