Activitats

Dijous, 18 Juliol 2019

Dia · Setmana

16:00

"Relational analysis of energy Systems: Theory and applications", de Jaime Rafael González López

Defenses de tesis - Sales Z/022 i Z/023 - Edifici Z ICTA-ICP

Divendres, 19 Juliol, 2019

10:00

"Aproximació i caracterització de la tecnologia de fabricació dels recipients ceràmics a les mines prehistòriques de Gavà", de Silvia Calvo Peña

Defenses de tesis - Sala de Graus B7/052 - Facultat de Filosofia i Lletres

11:00

"Novel experimental strategies to treat multiple sclerosis", d'Alba Sánchez Fernández

Defenses de tesis - Sala de Graus - Facultat de Medicina

11:00

"Global assessment of marine paleo productivity proxies", de Maria Raja Sánchez

Defenses de tesis - Sales Montseny i Pirineus - ICTA

11:00

"Una visió general de les ones de densitat de càrrega i de Spí a partir de càlculs de primers principis", de Ionel Bogdan Guster

Defenses de tesis - Aula de Seminaris - ICN2

11:00

"The embryo-endometrium crosstalk during human implantation: a focus on molecular determinants and microbial environment", de Paula Vergaro Varela

Defenses de tesis - C1/070 Sala de Graus - Facultat de Ciències i Biociències