Activitats

Dimecres, 23 Setembre 2020

Dia · Setmana

12:00

"Test d'Atenció Selectiva i Sostinguda (TASS): desenvolupament, validació i barems d'un instrument d'avaluació per al cribatge de les dificultats atencionals", de Santiago Batlle Vila

Defenses de tesis - Aula 61.110-112 - Hospital Universitari Mar

Divendres, 25 Setembre, 2020

11:00

"El concepto de experiencia histórica en la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Representaciones del profesorado de Cataluña y evidencias en sus prácticas con la historia oral", de Belén Montserrat Meneses Varas

Defenses de tesis - Sala de Juntes - Facultat de Ciències de l'Educació

11:30

"Nuevos tratamientos en esteatohepatitis no alcohólica experimental: Combinación de estatinas y antagonistas del receptor A de endotelina para la recuperación del fenotipo alterado de las células del sinusoide hepático", de Miren Bravo

Defenses de tesis - Sala d'Actes (Edifici Traumatologia) - Hospital Universitari de la Vall d'Hebron

Dilluns, 28 Setembre, 2020

11:00

"El paper de les tecnologies de la informació i la comunicació en la reconstrucció de l'educació en països afectats per conflictes armats - el cas de Síria", de Mirey Alfarah

Defenses de tesis - Sala de Graus - Facultat de Ciències de l'Educació

11:00

"Prion inspired nanomaterials and their biomedical applications", de Weiqiang Wang

Defenses de tesis - Sala de Graus II - Facultat de Ciències

11:00

"Hadamard, quasi-Hadamard, and generalized Hadamard full propelinear codes", d'Ivan Bailera Martín

Defenses de tesis - Videoconferència (per participar com a públic i poder fer intervencions, cal que ho sol·liciteu a cristina.fernandez@uab.cat)