Aprovat el Pla Director de la UAB 2010-2012
03.02.2010 Òrgans de govern  -  El Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, reunit en sessió ordinària el 28 de gener passat, va aprovar el Pla Director de la UAB per al període 2010-2012.

El 2 de desembre passat es va fer, al Consell de Govern, una presentació preliminar de les línies generals de política de la Universitat (Pla Director) per tal de poder endegar una discussió preliminar i, així, poder obtenir el màxim consens desitjable. Fruit d’aquesta discussió, l’Equip de Govern va elaborar una proposta de Pla Director de la UAB per als anys 2010-2012, que va ser presentada i debatuda tant en el Claustre ordinari del dia 18 de desembre passat, com en la sessió del Consell Social del dia 21 de gener de 2010. El text definitiu, aprovat finalment el 28 de gener pel Consell de Govern, recull suggeriments tant del Claustre de la UAB com de membres de tota la comunitat universitària.

El Pla Director de la UAB per al període 2010-2012 es defineix com una guia per a tot el mandat amb «la missió d’entrar més detalladament en les actuacions concretes que s’hauran d’anar presentant any rere any per ser realitzades». El Pla permet «analitzar on ens trobem», i definir «on volem estar» i «com hi podem arribar».

El Pla, a més, destaca que el projecte Campus d’Excel·lència Internacional, cabdal durant aquest nou període, està «alineat amb la trajectòria d’evolució permanent de la Universitat, i conforma una situació transitòria entre la vinculació bilateral de la UAB amb cadascun dels centres d’R+D+i, hospitals, fundacions i ajuntaments, fins a l’escenari futur del Clúster del Coneixement UAB- 30, per a l’any 2020».

Respecte als anteriors plans directors de la UAB, aquest presenta dues novetats destacades: l’èmfasi en la comunicació a tota la comunitat universitària i la garantia de la seva correcta execució mitjançant mecanismes de seguiment.

El Pla estableix qüestions essencials com la missió, els valors o la visió de la Universitat. El document marca, en funció d’això, dos objectius estratègics: la captació i la fidelització de talent a tots els nivells (estudiants, PDI i PAS) i la internacionalització del campus (amb un èmfasi especial en l’àmbit dels màsters i doctorats). A partir d’aquí, el Pla marca una sèrie d’actuacions organitzades en quatre àmbits: les persones, la innovació i la creació de valor, l’entorn i els recursos.

A peu de pàgina podeu consultar íntegre el Pla Director de la UAB 2010-2012 i els objectius operatius i actuacions concretes del Pla Director 2010-2012 amb les actuacions prioritzades per a l’any 2010 ressaltades.

Més informació
PLA DIRECTOR
Objectius operatius i actuacions concretes del Pla Director 2010-2012
Anar a Notícies
Contacta
Si tens algun dubte sobre una nota de premsa o desitges més informació
+34 93 581 4032
g.premsa@uab.es
 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona