Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Serveid'Ocupabilitat

Acollir estudiants en pràctiques

Els recordem que el Servei d’Ocupabilitat gestiona la modalitat de pràctiques acadèmiques extracurriculars. Les pràctiques curriculars són gestionades directament per la Gestió Acadèmica de les Facultats i Escoles.

Abans d'acollir una persona estudiant de la UAB en estada de pràctiques extracurriculars, han de comprovar que compleixen els requisits i informar-se sobre les condicions d'aquestes.

NEXUS

Pas 1: Registre a NEXUS

Per iniciar els tràmits, cal que l'àmbit de la UAB es registri a l’aplicació NEXUS com si fos una empresa o institució. Per tal de fer-ho (o de comprovar si ja està registrat), cal omplir el següent e-Formulari:

Alta d'Àmbit UAB a NEXUS

Un cop el Servei d’Ocupabilitat rebi la sol·licitud es facilitarà, via correu electrònic, un codi d'identificació i unes senzilles instruccions per a obtenir la paraula de pas. Amb aquestes dades ja es podrà entrar a l'aplicació per fer noves sol·licituds i/o fer un seguiment dels tràmits en curs.

Buscar estudiant

Pas 2: Buscar estudiant per acollir en estada de pràctiques

Si voleu acollir una persona estudiant en pràctiques, però us manquen candidatures, heu d'introduir la vostra oferta a NEXUS perquè el Servei d'Ocupabilitat la pugui publicar i que les persones interessades s'hi inscriguin.

Cal que detalleu l’oferta en els camps requerits: projecte formatiu, titulacions vinculades, nombre d’hores totals, horari preferent, ajut a l’estudi ofert, àrea i ubicació del lloc on es desenvoluparan les pràctiques, nom de la persona tutora, nom de la persona de contacte, etc.

A continuació s'iniciarà el procés de selecció de persones candidates:

  • El Servei d’Ocupabilitat revisarà l’oferta, la publicarà (si és correcta) durant uns 7 dies aproximadament i farà una preselecció de persones candidates. Normalment, l’alumnat que té interès a fer una estada de pràctiques, però no disposa d’un àmbit on fer-la, utilitza NEXUS per consultar les ofertes publicades i postular-se a les que s’ajusten al seu perfil.
  • A continuació, el Servei us mostrarà, dins de NEXUS, els CV de les persones finalistes en el procés de selecció.
  • A partir d’aquestes candidatures facilitades, podreu fer la selecció definitiva amb l’acompanyament del Servei, si així ho desitgeu.
  • Un cop feta la tria, i des de la mateixa oferta de NEXUS, l'àmbit clicarà sobre el botó Selecciona que hi ha al costat del nom de la persona escollida i iniciarà la sol·licitud del conveni de pràctiques. Descartarà la resta de persones candidates.

Cal tenir en compte que els convenis de pràctiques extracurriculars no es poden prorrogar d’un curs per l’altre. En cas de voler allargar l’estada de pràctiques més enllà de la data de finalització de l’actual curs acadèmic, caldria tramitar un nou conveni de pràctiques —sempre que es continuïn complint els requisits corresponents—.

Informació complementària