Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Geologia

Paleontologia

Geotectònica

La Paleontologia estudia el registre fòssil (la manifestació de la vida en el passat): morfologia, estructura i llur variació (taxonomia, evolució), repartiment en el temps (biostratigrafia) i l'espai (Paleoecologia, Paleobiogeografia), i llur aplicació al reconeixement dels canvis globals, anàlisi de conques, elaboració de mapes i exploració de recursos geològics.

La Unitat de Paleontologia treballa en tots els aspectes mencionats, basant-se principalment en l’estudi dels fòssils de microorganismes i invertebrats marins del Mesozoic i Cenozoic inferior d’Europa, Àfrica, Àsia i Amèrica.

El personal docent i investigador de la Unitat de Paleontologia són:

  1. Furió Bruno, Marc, professor lector
  2. Hernández Luján, Àngel, professor associat
  3. Madurell Malapeira, Joan, professor associat
  4. Marigó Cortés, Judit, professora postdoctoral "Ramón y Cajal"
  5. Vicens Batet, Enric, professor titular