Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Geologia

Minescope App mòbil i tauleta

Eines de simulació de microscopia petrogràfica

El Projecte Minescope és una eina de consulta i emmagatzematge d’imatges de minerals en làmina prima. Minescope és una aplicació per mòbil o tauleta digital que conté seqüències d’imatges de minerals en làmina prima, observats a través del microscopi petrogràfic, i les seves propietats òptiques. L’aplicació inclou els minerals més comuns formadors de roques i les principals menes metàl·liques que s’estudien en Mineralogia, Jaciments Minerals o Geologia en general. Minescope simula el gir de platina del microscopi i permet identificar minerals en làmina prima de manera interactiva escollint les seves propietats òptiques. 

L' app ha estat desenvolupada per Miquel Roquet i Raquel Arasanz, juntament amb el professorat del departament de Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb l’objectiu de complementar les classes de Mineralogia i de l’àmbit de la Geologia. Les imatges de Minescope estan emmagatzemades en el repositori de la UAB, el Dipòsit Digital de Documents (DDD), on estan protegides amb la llicència de Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0. La base de dades conté una compilació de fotografies que mostren la variació de les propietats dels minerals en girar 360° respecte la llum incident del microscopi. Conté més d’un conjunt d’imatges dels minerals més importants, de manera que s’assoleix una visió general però alhora específica de cada un d’ells.

L'aplicació Minescope està disponible a la Play Store. Per qualsevol qüestió relacionada amb l’aplicació, podeu contactar-nos mitjançant el e-mail Minescope.
 

Logotip de Minescope