Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Geologia

Graus

Docència del Departament de Geologia
al Grau de Geologia

La titulació de Grau en Geologia de la UAB proporciona la formació necessària sobre la composició, l'estructura i la dinàmica de la Terra i dels seus materials, així com sobre el seu origen i evolució temporal.
Els estudis capaciten l’alumne per utilitzar aquests coneixements en els camps bàsics de la professió de geòleg, tant en el vessant acadèmic com en l’aplicat.

Aquest Grau ofereix la possibilitat de cursar dos itineraris: Geologia Ambiental, i Geotècnia i Recursos Geològics, ambdós amb un marcat component professionalitzador. El primer s’orienta als aspectes mediambientals de la geologia, com la gestió de l’aigua, els riscos geològics, i l’ordenació del territori, entre d’altres. El segon itinerari pretén donar resposta a la necessitat creixent de la geologia en la construcció i en l'enginyeria civil, així com en la prospecció de recursos naturals de tipus geològic, com són, per exemple, l’aigua, els hidrocarburs i els minerals.

La inserció laboral dels geòlegs és alta, atès que existeix una gran demanda de titulats com a conseqüència de la seva polivalència, que els permet desenvolupar el seu treball professional en diversos àmbits laborals com la geotècnia i l’enginyeria geològica, l’exploració i gestió de recursos naturals i del patrimoni, o la recerca en geologia bàsica.

 

Informació complementària