Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Geologia

Doctorats

El programa de Doctorat en Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona té arrels profundes i existeix com a tal des del curs 1991-1992, tot i que anteriorment ja s’havien llegit tesis doctorals realitzades al departament de Geologia. Ha passat per tots els processos de reorganització del tercer cicle universitari i en l’actualitat està plenament adaptat al Reial Decret 99 de 2011, i compta amb l’informe favorable de l’ANECA en la menció cap a l'Excel·lència del Ministeri d’Educació MEE2011-0492.

El programa de doctorat està dirigit a la formació d'investigadors en els diversos camps de la geologia d’acord amb les línies de investigació del departament de Geologia i organismes col·laboradors.

Des del començament, aquest programa de doctorat compta amb la col·laboració del que fou Institut de Paleontologia Miquel Crusafont, avui Institut Català de Paleontologia, que està situat al més alt nivell internacional en el camp de la paleontologia de vertebrats.

Els màsters més vinculats al programa de doctorat de Geologia són: Geologia i Geofísica de Reservoris (interuniversitari UB-UAB); Recursos Minerals i Riscos Geològics (interuniversitari UB-UAB); Paleontologia (interuniversitari UAB-UB), i Nanotecnologia i Ciència de Materials (interinstitucional UAB-CSIC) . Aquesta vinculació no és obstacle per a l’admissió d’estudiants provinents d’altres universitats i països, amb titulacions en els camps de la geologia i la paleontologia, que compleixin els requisits per a l’accés als estudis de doctorat.

Si vols saber més, consulta el Doctorat en Geologia.

Presentació de la tesi doctoral

El programa de Doctorat en Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona permet presentar la tesi doctoral mitjançant una memòria i mitjançant un compendi de publicacions. La publicació de la tesi per compendi de publicacions té una normativa pròpia que pots consultar en el següents enllaços:

Normativa Tesi per Compendi de Publicacions

Formulari Compendi Publicacions

Informe Director Tesi

Model acceptació Coautors (català)

Modelo aceptación Coautores (Castellano)

Model acceptance Co-authors (English)

Informació complementària