Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Geologia

Línies de recerca

Principals línies de recerca del departament

 • Evolució tectònica i del relleu dels sistemes orogènics i dels seus avantpaïssos.
 • Modelització d'equilibris de fase i de dades geoquímiques en sistemes geològics complexes: aplicacions en petrologia i en l'anàlisi de migració de fluids.
 • Procedència i diagènesi de roques sedimentàries.
 • Estratigrafia i anàlisi de facies de les conques sedimentàries.
 • Estudi magnetostratigràfic de successions sedimentàries.
 • Paleontologia (macro i microfòssils) i llur aplicació a la biostratigrafia, l'anàlisi  paleoambiental i de conques del Mesozoic i Terciari.
 • Estudi de l'origen, composició i migració de fluids hidrotermals, i del seu paper com a generadors de concentracions metàl.liques.
 • Conservació i restauració de materials petris en monuments i edificis històrics.
 • Determinació d'estructures cristal.lines en diversos tipus de compostos moleculars, i caracterització de materials d'interès tecnològic.
 • Dinàmica de processos geològics externs: fluvials i gravitacionals. Cartografia i avaluació de riscs associats.
 • Recursos hídrics regionals: caracterització, modelització i gestió integrada. Estudis de qualitat d'aigües subterrànies i de transport de contaminants.
 • Determinació de paràmetres geotècnics i prospecció geofísica.
 • Patrimoni geològic i geoconservació.