Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Geologia

Estructura i organització

Estructura i organització

El departament de Geologia, adscrit a la Facultat de Ciències, és l’estructura bàsica que s’encarrega de promoure i organitzar la docència i la recerca en Geologia a la UAB, des que la Junta de Govern el va crear l’any 1985.

En l’àmbit de la docència, coordina i programa els ensenyaments de Geologia, d’acord amb els requeriments dels centres, facultats i escoles de la UAB, i organitza i desenvolupa programes i estudis de doctorat i de postgrau.

Com a unitat bàsica de recerca, promou les activitats i les iniciatives de recerca i de transferència de coneixement del seu personal acadèmic i investigador i li dona suport.

El Departament de Geologia s’estructura en sis unitats:

1. Cristal·lografia i Mineralogia

2. Estratigrafia

3. Geodinàmica Externa i Hidrogeologia

4. Geotectònica

5. Paleontologia

6. Petrologia i Geoquímica

Tot el personal acadèmic i investigador en formació del Departament ha d’estar adscrit a una de les unitats.

Els membres que conformen el departament són:

  • el personal acadèmic, integrat pel professorat dels cossos docents universitaris, pel professorat contractat i pels investigadors propis i vinculats; i el personal investigador en formació, com són les i els estudiants de doctorat i el personal investigador postdoctoral. Al Departament de Geologia tenim 36 professors (19 preofessors permanents, 11 professors associats i 3 professors Emerits o Honoraris), 4 becaris Predoctorals (2 becaris a la unitat de Geotectònica, 1 becari a la unitat d'estratigrafia i 1 becari a la unitat de petrologia).
  • el personal d’administració i serveis, integrat per 13 persones, el conformen 9 persones de l'staff de la secretaria de la UISAD de Geologia i Matemàtiques i 4 de l'staff dels laboratoris.