Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Geologia

Documents i Normatives

El Reglament del departament de Geologia va ser aprovat per Acord del Consell de Govern de 21 d’abril de 2005. El pots consultar al següent apartat.