Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Geologia

Geotectònica

Geotectònica

La Geotectònica (o geodinàmica interna) estudia l’evolució i les transformacions de l’interior de la Terra, causades pels agents geològics interns. Estudia les estructures de deformació a la litosfera a diferents escales, així com, els mecanismes que donen lloc a aquestes estructures i la seva evolució.

A la Unitat de Geotectònica estudiem la deformació superficial i profunda dels orògens. La nostra recerca es fonamenta en el treball de camp i en simulacions de laboratori, desenvolupant models teòrics o d’aplicació pràctica. El treball de camp el duem a terme en indrets tals com els Pirineus, la Serralada de l'Atlas, el Canadà, etc.

Els docents i investigadors que composen la Unitat de Geotectònica són:

  1. Arboleya Cimadevila, M. Luisa, professora emèrita
  2. Carola Molas, Eloi, professor associat
  3. Carrión Jiménez, Maria, becària predoctoral
  4. Druguet Tantiña, Elena, professora agregada
  5. Escuer Solé, Joan, professor associat
  6. Gil Ortiz, Marc, professor associat
  7. Griera Artigas, Albert, professor agregat
  8. Guàrdia Alen, Marc, professor substitut
  9. Saura Parramon, Eduard, professor associat
  10. Teixell Cacharo, Antoni, catedràtic d’universitat