Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Geografia

Geografia aplicada

Applied Geography (AG) és un grup de llarga trajectòria, que des de l'any 1994 tots els membres treballen en col·laboració. L'activitat conjunta es desenvolupa sota reptes i objectius estratègics específics, amb diversos temes complementaris que potencien les forces mútues. Temes estructurals: qualitat de vida, biodiversitat, sostenibilitat i riscos. AG s'organitza segons tres línies de recerca:

  1. Dinàmiques ambientals en paisatges naturals influïts per factors naturals i humans (paisatge humà sobre sistemes ecològics, canvi climàtic). Temes tractats: biodiversitat, sostenibilitat/risc.
  2. Dinàmiques urbanes en zones d'alta i mitjana densitat (assignació de serveis i zones verdes urbanes, impactes a les ciutats -Big Data- i en territoris d'interfase urbana (incendis forestals), activitat econòmica social i espais econòmics). Temes tractats: qualitat de vida i biodiversitat.
  3. Dinàmiques de sistemes estructurals relacionant població i sostenibilitat (Mobilitat, espais públics, salut, envelliment i població infantil, ventilació natural, segellat de sòls i estalvi energètic, soroll). Temes tractats: qualitat de vida, sostenibilitat/risc.

Informació complementària