Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Geografia

Geografia i Gènere

imatge geografia i gènere

Introdueix i consolida l'enfocament de gènere a la geografia. Estudis urbans i rurals des de la perspectiva de gènere i interseccional (edat, classe social, origen, sexualitat, diversitat funcional). Metodologies qualitatives d'investigació i escales d'anàlisi que possibiliten l'estudi de la vida quotidiana.

Informació complementària