Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Geografia

Geografia econòmica

El Grup de Recerca de Geografia Econòmica es va crear l'any 1993 i durant tots aquests anys ha desenvolupat investigacions en diversos camps de la geografia econòmica. La llista següent és un resum dels diferents interès de recerca que té el Grup: factors de localització de la indústria i dels serveis; teoria de la localització; economia del coneixement i ciutats innovadores; gènere i desenvolupament econòmic; transport aeri; biodiversitat i canvi climàtic; justícia de mobilitat (especialment caminar i anar en bicicleta); qualitat de vida i urbanisme; teletreball i espai de treball; desenvolupament local; desenvolupament rural; SIG i incendis forestals; espais públics urbans i comerç al detall; enfocaments territorials sintètics; desenvolupament rural i local i espais naturals protegits; desenvolupament rural i energies renovables; agricultura social; ciutats en transició: espai públic, mobilitat, equitat i salut.

Informació complementària