Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Geografia

El departament

El Departament de Geografia té per objectiu el desenvolupament de la recerca i la formació en àrees de coneixement de Geografia Humana, Geografia Física, Anàlisi Geogràfica Regional i Ordenació del Territori. Aquestes àrees abasten un ampli conjunt de temàtiques, a cavall de les Ciències Humanes, Socials i Ambientals.

El nucli del Departament té l’origen en els mateixos inicis de la UAB. Nascut el 1969 dins una Divisió de Ciències Socials, el 1973 es constitueix la Divisió de Geografia, que el 1984 es convertiria en l’actual Departament de Geografia.

Text descriptiu

El professorat i el personal investigador adscrit al Departament de Geografia desenvolupen una extensa i intensa tasca de recerca vinculada als molt diversos camps que tenen l’espai i el territori com àmbits preferents o transversals d’interès. Algunes de les línies d’investigació que se segueixen al Departament tenen una llarga trajectòria i, sovint, es caracteritzen pel seu caràcter innovador i capdavanter, tant a escala nacional com internacional, havent assolit un notable prestigi i reconeixement.