Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Geografia

Organització

Els òrgans de govern del Departament de Geografia són: el Consell de Departament, la Comissió Executiva i la Directora i el seu equip. Les atribucions i composició de cada òrgan es poden consultar al Reglament del Departament de Geografia aprovat a l'acord del Consell de Govern de 9 de març de 2005.