Vés al contingut principal

Producció científica

La producció científica dels investigadors i investigadores amb vinculació estable al Departament de Geografia, els projectes de recerca vigents i passats en els quals participen així com les seves publicacions i altres resultats de recerca (comunicacions, ponències, assistència i organització de congressos i seminaris), es poden consultar a diferents portals:

Portal de Recerca de la UAB

Portal de la Recerca de Catalunya (PRC)

També és possible consultar a la base de dades Scopus la producció científica dels investigadors i investigadores amb vinculació estable al Departament de Geografia, si bé cal disposar del corresponent compte d'usuari i iniciar la sessió:

Base de dades Scopus

Alguns indicadors quantitatius competitius (d’impacte) d’aquesta recerca es poden trobar a:

QS World University Rankings