Vés al contingut principal

Migracions humanes i sostenibilitat

Estudis sobre migracions internacionals i migracions interiors a Europa dins del context mundial, des d'un punt de vista que inclou diversos aspectes geogràfics: poblacionals, ambientals, econòmics, socials, culturals i polítics. Organitzacions humanes, migracions, sostenibilitat i integració a àrees metropolitanes, urbanes, semi-rurals, rurals i naturals. Emprenedoria. Localització de la població en el territori, canvis territorials i trajectòries migratòries relacionades amb els llocs. Repoblament rural i organització territorial. Immigració i participació social. Fluxos migratoris i estocs. Xarxes migratòries. Migracions i salut. Relacions entre turisme i migracions.

 Es tracta de la imatge parcial d'un vehicle britànic estacionat a un poble dels Pirineus de França
Lloc de foto: Pirineus de França. Any: 2021. Autor: @RicardMoren.

Informació complementària