Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Geografia

Turisme i dinàmiques socioterritorials (TUDISTAR)

imatge tudistar

El temes principals que investiga es vinculen, entre d’altres, amb l’anàlisi crític del turisme des de les dinàmiques que s’estableixen entre els diferents actors presents en el territori, les destinacions i els productes que es desenvolupen en cadascun d’ells. Entre aquestes línies poden trobar recerques relacionades amb:

  • Turisme i desenvolupament local
  • Turisme d’interior
  • Turisme de proximitat
  • Patrimoni cultural y turisme
  • Turisme industrial
  • Turisme accessible
  • Xarxes Socials del Turisme, Dinàmica Relacional i Capital Social
  • Overtourism & Undertourism
  • Turistificació i anàlisi crític del turisme
  • Turisme comunitari i ecofeminisme

Informació complementària