Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Geografia

Mobilitat, transport i territori (GEMOTT)

patinets elèctrics

Estudi dels efectes de les dinàmiques territorials sobre la mobilitat. Les conseqüències socials en termes de cohesió/exclusió de l'organització dels desplaçaments en els diferents mitjans de transport. L'anàlisi de la mobilitat des d'una perspectiva de gènere. Les repercussions del models de la mobilitat en el medi ambient.

Informació complementària