Vés al contingut principal

Màsters, postgraus i cursos d'especialització

La UAB ofereix una programació de màsters amb caràcter oficial, preu públic i adaptats a l'espai europeu d'educació superior. Els màsters oficials tenen una durada fixa d'entre 60 i 120 crèdits.

Cada màster estableix els procediments i requisits necessaris per a l'admissió final als estudis. Així, a banda del requisit de tenir una titulació oficial, és possible que hi hagi altres condicions o criteris de selecció addicionals. A més, en funció de la formació prèvia de l'estudiant, la coordinació del màster podrà establir la necessitat de cursar complements de formació.

Màsters i Postgraus

Els postgraus propis i cursos d'especialització  estant orientats a crear els professionals que requereixen els sectors econòmics i socials més innovadors. Són una eina fonamental per actualitzar coneixements o per créixer laboralment. Una inversió en la teva carrera professional amb la garantia UAB.

Són títols propis: permeten obtenir un títol atorgat per la UAB d'acord amb la legislació sobre estudis de postgrau i formació permanent. El seu reconeixement depèn de les institucions o les empreses a les quals l'estudiant titulat sol·liciti la seva consideració. Per garantir-ne la qualitat, la UAB aplica als plans d'estudi processos d'avaluació i d'exigència acadèmica similars als que segueixen els estudis oficials. Cal tenir en compte, tanmateix, que els màsters propis no donen accés al doctorat.

En la docència  hi participen professors, professionals i institucions de fora de la universitat per tal que els estudis tinguin l'orientació pràctica que demana el mercat laboral.