Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Doctorat

 

 

La UAB és un planter d'investigadors de primer nivell, connectat amb una extensa xarxa d’empreses i institucions i amb la millor infraestructura per a la recerca, amb més de 65 programes de doctorat implantats i verificats amb el Reial Decret de Doctorat 99/2011.

Dintre de la Facultat de Ciències de l'Educació, es duu a terme el Doctorat en Educació, que unifica els antics programes de doctorat que impartia cada departament.

El programa de Doctorat en Educació és una revisió i actualització integradora i innovadora dels estudis existents que incorpora noves línies d'investigació, aporta una visió transversal de la recerca en educació, a l’hora que manté l'especificitat dels diferents dominis que inclou, i des d'aquesta perspectiva contribueix a enriquir l'àmbit de recerca en educació, un àmbit amb una gran rellevància tant acadèmica com social.

Des del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal es coordinen les línies 6 i 7 del Doctorat en Educació. Veure les línies del Doctorat en Educació.

  • LÍNIA 6 (1620). Recerca en educació de la música i la veu.
  • LÍNIA 7 (1621). Recerca en educació a través del cos i de las arts