Vés al contingut principal

Doctorat

Doctorat en Didàctica de l'Educació Física, les Arts Visuals, la Música i la Veu

L'oferta d’estudis de doctorat en Didàctica de l'Educació Física, les Arts Visuals, de la Música i de la Veu, de la Universitat Autònoma de Barcelona s’inscriu en l’herència del doctorat en Didàctica de la Música i del doctorat interuniversitari en Educació Física i Esport: Didàctica i Desenvolupament Professional, ambdós del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal d’aquesta universitat i del conjunt de línees de recerca pertanyents a les diferents àrees de coneixement que el composen.

S'inscriu en el procés de transformació que les ciències de l’educació han experimentat en les últimes dècades. Reflectint, entre d'altres, les orientacions formatives i crítiques que han redefinit la pràctica de l’ensenyament i l’aprenentatge en l’educació en tots els seus nivells, la importància de l’educació en les transformacions socials dins de la societat del canvi, de la tecnologia de la informació, de la interdisciplinarietat, de la globalització, etc. Aquest doctorat està adreçat a la formació d’investigadors, amb èmfasi en la metodologia i les tècniques de la investigació, pretenent consolidar la diversitat d’enfocaments, aproximacions i equilibri entre investigació bàsica i aplicada per a desembocar en la tesi doctoral i l’obtenció del títol de Doctor/a.