Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Ressenya històrica

El Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal es va crear el 27 de setembre de 1985 i era un dels 3 departaments de didàctica adscrits a l'Escola de Mestres Sant Cugat. Incorporà en la seva plantilla tot el professorat que impartia la docència en les àrees pròpies del nou departament.

L'any 1992, amb l'arribada de la LOGSE, passà a formar part de la recent creada Facultat de Ciències de l'Educació i assumí una responsabilitat principal en la formació dels mestres especialistes en Educació Musical i en Educació Física. Les noves titulacions creades amb la LOGSE exigiren un augment de la docència i, per tant, un creixement en la plantilla de les unitats de Didàctica de la Música i de Didàctica de l’Educació Corporal. A més, s'aconseguí regular els seminaris de foniatria que s'oferien als alumnes amb una nova assignatura de veu obligatòria per a tots els mestres. També s'inicià la docència en altres facultats (Ciències de la Comunicació, Lletres i Psicologia).

El passar d'un entorn propi d'una escola de mestres al d'una facultat universitària, implicà el desenvolupament de la recerca. Aquest àmbit ha exigit una dedicació molt important, canvi iniciat a finals de la dècada dels 90 i que ha representat la realització de tesis doctorals, la creació d'estudis de doctorat, la incorporació de becaris i la creació de grups de recerca competitius.  Així, l’any 1999 hi havia tan sols una professora doctora i l’any 2010 són més de vint els professors doctors.