Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Organització

El Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal s'organitza sota la direcció d'un equip de govern, constituït per un director/a i un secretari/a, així com diverses comissions i coordinacions que vetllen pel seu correcte funcionament.

Càrrecs i representants

Equip de direcció
Directora: Laia Viladot
Secretària acadèmica: Cecília Gassull
Coordinadora de Tercer Cicle: Gemma París

Coordinació:
Unitat de Didàctica de la Música: Albert Casals
Unitat de Didàctica de les Arts Plàstiques: Mar Morón 
Unitat de Didàctica de l'Educació Corporal: Maria Prat