Vés al contingut principal

Reglament

Reglament del Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Acord del Consell de Govern de 8 de juliol de 2004 i modificat pels acords de 4 de maig de 2006 i de 12 de juliol de 2017