Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Línies de recerca

Les línies de recerca que actualment gestiona el departament són:

 • Actituds i valors en l’educació física i l’esport
 • Avaluació formativa en educació física
 • Desenvolupament psicomotor
 • Gènere i educació física-esportiva, i gènere i educació visual
 • Comprensió crítica de les arts i la cultura audiovisual
 • Formació i desenvolupament professional a través de les arts visuals
 • Experimentació del currículum: arts, identitat i diversitat
 • Projectes interdisciplinaris i transdisciplinaris en educació de les arts
 • El currículum i l’aplicació a l’aula
 • Educació de la veu i salut vocal dels docents
 • Didàctica de l’audició: música contemporània, moderna i del món
 • L'educació musical a l'etapa 0-3
 • L'educació musical a les escoles de música
 • El professorat d’educació musical
 • La informàtica musical

 

Així mateix disposa de “L’Estudi de doctorat en Didàctica de l'Educació Física, les Arts Visuals, de la Música i de la Veu” com també imparteix o participa en:

 • La informàtica musical
 • Màster en “Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes”.
 • Màster en “Recerca en didàctica de les ciències socials, la geografia, la història i l'art”.
 • Màster en “Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga”.
 • Curs en Cançó i Audició.
 • Curs en Recursos Didàctics Musicals.
 • Diplomatura de Postgrau en Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 Anys .Grup de recerca Innovació Didàctica i Valors a l’Educació Física i l’Esport.