Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Docència

El desenvolupament d’una societat està directament relacionat amb la seva qualitat educativa, i en un món com l’actual, que es caracteritza pels canvis constants  de tots els paranys que el construeixen, la recerca educativa i la seva transferència de coneixements tenen una funció essencial i impossible d’obviar.

És per aquest motiu que el Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal fa seus els reptes socials que aquestes transformacions tan vitals imposen. Així, independentment de la qualitat en la docència que aquest departament té de manera implícita, les accions per potenciar i enriquir la recerca i la transferència de coneixements lligats a les seves àrees de coneixement són una de les seves prioritats.

Grau

En aquest sentit el Departament disposa de grups de recerca consolidats, màsters propis i oficials, professionalitzadors i de recerca; i també està involucrat en els projectes de tesi dels Estudis de Doctorat en Didàctica de l'Educació Física, de les Arts Visuals, de la Música i de la Veu, on s’aglutinen els diferents àmbits disciplinaris, des de les didàctiques específiques a la part artística, la veu, la psicomotricitat, l’educació física i els esports...