• Curs d'especialització UAB
  • Codi de l'estudi: 2325/15
  • 15a edició
  • Modalitat: Online
  • Crèdits: 10 ECTS
  • Inici: 07/03/2022
  • Final: 23/05/2022
  • Places: 25
  • Orientació: Acadèmica, Professional
  • Preu: 560 €
  • Lloc: On line

Continguts

- L'estudi de cançons a partir de l'origen, les particularitats musicals, el text, la interpretació, l'expressió, l'ús o usos pedagògics musicals i interdisciplinaris.
- La composició de noves cançons.
- L'anàlisi i la complementació de cançoners existents a la xarxa telemàtica.
- L'escolta d'obres, musicals de totes les èpoques, formes i estils.
- Els elements bàsics de l'obra musical.
- Les característiques expressives, de caràcter i de textura de l'obra musical.

Itineraris

Aquest curs està inclòs a la diplomatura de postgrau en Educació Musical.1698

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Contacte

Pere Godall Castell

Telèfon: 935811679

Vols rebre més informació?