• Curs d'especialització UAB
  • Codi de l'estudi: 2323/15
  • 15a edició
  • Modalitat: Online
  • Crèdits: 10 ECTS
  • Inici: 11/10/2021
  • Final: 07/03/2022
  • Places: 25
  • Orientació: Acadèmica, Professional
  • Preu: 560 €
  • Lloc: On line

Continguts

- El domini de l'expressió i la comprensió dels elements fonamentals que configuren el llenguatge musical: ritme, melodia, harmonia.

- La pràctica de l'escolta atenta i analítica, i del desxifratge dels elements propis del llenguatge de la música.

- Anàlisi de les principals formes musicals.

Itineraris

Aquest curs està inclòs a la diplomatura de postgrau en Educació Musical.(1698)

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Contacte

Pere Godall Castell

Telèfon: 935811679

Vols rebre més informació?