Vés al contingut principal

Qui, com i per què fer ApS?

Fer ApS potencia un aprenentatge significatiu i competencial de l'estudiant a partir de la pràctica real. A més, incrementa l’autonomia, la responsabilitat i la creativitat en l’aprenentatge, la qual cosa fa que afavoreixi la sensibilització sobre temes de justícia social.

D’altra banda, actualitza i enriqueix la docència i la recerca a la universitat i la connecta amb la societat, de manera que potencia el treball en xarxa amb altres agents socials. Es tracta, doncs, d’una proposta educativa que fomenta la responsabilitat social de la institució universitària.

Una experiència ApS es forma amb la col·laboració entre estudiants, docents i entitats socials. Segons quin d'aquests papers tinguis, la teva participació serà una o una altra. Per a més informació pots visitar l'apartat Vull participar-hi d'aquesta mateixa web:

Com i Qui fer ApS

Estudiant

Realitzar ApS com estudiant

Com participar:

 • Participant en una assignatura on es realitzi ApS.
 • Suggerint entitats socials amb les quals col·laborar.
 • Suggerint pràctiques externes o Treballs de Fi d'Estudis (TFG o TFM).

Què et pot aportar participar-hi:

 • Fomenta el vincle amb la universitat i el compromís amb la comunitat.
 • Potència de manera experiencial, pràctica i significativa competències transversals i específiques de la titulació.
 • Obre noves perspectives per a l'orientació professional.
 • Permet respondre a un repte professional.
 • Millora la participació i la motivació pels estudiants i per la implicació social.
 • Aporta satisfacció en esdevenir agent en un projecte de transformació social.
Docent

Realitzar ApS com a docent

Com participar:

 • Integrant l'Aprenentatge i Servei en la docència.
 • Promovent TFGs amb metodologia ApS.
 • Suggerint entitats socials amb les quals col·laborar.

Què aporta participar-hi:

 • Permet connectar la docència amb les altres dues missions de la universitat: responsabilitat social i recerca. 
 • Afavoreix el rol docent de facilitador de l'aprenentatge que impulsa l'EEES.
 • Ofereix l'oportunitat d'innovar incloent metodologies actives a la docència.
 • Facilita la formació i avaluació per competències.
 • Afegeix una nova dimensió a la docència i a la recerca, gràcies a la col·laboració amb organitzacions externes.
 • Proporciona retroalimentació sobre l'impacte de la docència en un context real. 
Entitat

Realitzar ApS com entitat

Com participar:

 • Fent arribar a la universitat propostes ApS.
 • Consierant les propostes que es plantegen des de la universitat.
 • Col·laborant en el disseny, implementació i valoració de projectes ApS amb estudiants i professorat.

Què t'aporta participar-hi:

 • Permet connectar i crear vincles amb la universitat.
 • Afavoreix la col·laboració estreta entre estudiants, comunitat i professionals.
 • Permet trobar solucions concretes a demandes reals de l'entitat.
 • Contribueix a la formació de ciutadans i professionals amb compromís social.
 • Proporciona retroalimentació sobre l'impacte de la docència en un context real.