Vés al contingut principal

Professorat

Des del professorat, podeu implementar l'ApS:

  • Tutoritzant un TFG amb ApS. Podeu posar-vos en contacte amb l'Oficina ApS aprenentatge.servei@uab.cat o amb el/la representant ApS de la vostra facultat.
  • Integrant l'Aprenentatge Servei en la vostra docència. D'es de l'Oficina ApS s'organitzen formacions i acompanyament a aquell professorat que vol incorporar l'ApS en la seva docència.
  • Suggerint entitats socials o institucions amb les quals col·laborar, enviant un correu a aprenentatge.servei@uab.cat

A més, si teniu una proposta per a realitzar ApS o creieu que ja esteu duent a terme una experiència d'ApS i la voleu documentar ompliu el següent formulari: https://eformularis.uab.cat/web/propostesapsprofessorat/propostes-tfg-aps-professorat.

Per omplir la fitxa d'identificació d'experiències ApS feu clic aquí (només per a les noves experiències).