Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Aprenentatge Servei

ApS a la UAB

L'Aprenentatge Servei de la UAB depèn del Vicerectorat d'Estudis i Innovació Docent i és gestionat per l'Oficina ApS, la qual realitza les següents funcions:

Promoció de l’ApS a la UAB

- Difusió, gestió i seguiment de les iniciatives ApS

- Difusió de la metodologia al conjunt del professorat i d'alumnat

- Comunicació de les actuacions ApS realitzades

- Creació de vies de contacte entre entitats i professorat.

- Organització d'esdeveniments com la Jornada ApS UAB o els Premis TFG ApS

Promoció de l’ApS a les entitats externes a la UAB

- Difusió dels programes ApS de la UAB

- Incorporació de noves entitats en propostes ApS

- Promoció de les entitats amb interès al professorat i alumnat UAB

Treball en Xarxa

- Participació a la Xarxa ApS(U)Cat

- Participació en l'espai Taller de Reptes de la UAB

- Participació en altres espais de col·laboració de l’ApS en l’àmbit universitari