Sala de premsa

Estudiants analitzen el consum de cànnabis entre alumnat universitari

Estudiants analitzen el consum de cànnabis entre l'alumnat universitari

Quina presència té el cànnabis entre els/les joves universitaris/es? Quines implicacions té el seu consum? Aquestes i d’altres qüestions es tracten al treball de pràctiques de la Lucia Vaio i la Berta Pellisé, estudiants d’Antropologia Social i Cultural de la UAB, que han realitzat aquesta experiència d’ApS amb el Programa de Salut de la Fundació Autònoma Solidària.

01/07/2019

La Fundació Autònoma Solidària ha obert les portes del Programa de Salut a la Lucia Vaio i la Berta Pellisé, dues estudiants del grau d’Antropologia Social i Cultural de la UAB, per abordar la qüestió del Cànnabis i els/les joves. El seu treball de recerca de pràcticum, titulat “Consum de cànnabis entre joves universitaris: Aproximació a partir d’una mostra de la UAB”, és una experiència d’Aprenentatge Servei portada a terme a la FAS.

El projecte de recerca, realitzat aquest curs 2018-2019, estudia la presència del cànnabis entre els/les joves universitaris/àries i les seves implicacions socioculturals. Així, a partir de 30 entrevistes a estudiants al campus, les estudiants han observat que:

  • Consumidors habituals i esporàdics segueixen no només diferents patrons de consum sinó també de relacions, expectatives i subjectivitat en relació al cànnabis;
  • L’edat d’inici del consum de la mostra és entre els 13 i els 16 anys; el primer contacte sempre es té acompanyat/da;
  • El cànnabis té un important atribut cohesionador i relacional, que genera cert sentiment comú entre consumidors/es, amb elements de comunitat i d’identitat compartida;
  • Predomina el consum en companyia; el consum també es veu limitat per la presència de forces de seguretat, gent gran o infants;
  • Els/les joves detecten una manca d’informació i també viuen estereotips en pròpia pell, fruit del discurs prohibicionista sobre el cànnabis;
  • Caldria que es dugués a terme un estudi multidisciplinari que produeixi un discurs que no sigui moralitzador, per tal de millorar les estratègies de prevenció entre els/les joves.
Si tens interès en formar part de l’equip de Salut de la Fundació Autònoma Solidària el curs vinent, pots consultar la nostra web. Si necessites més informació sobre el Voluntariat a la FAS, et pots adreçar a fas.voluntariat@uab.cat o trucar al 93 581 27 57.