CITIUS - Alumnes

Programa d'inserció laboral a l'empresa

CITIUS és un programa de Formació dual adreçat a graduats i graduades universitaris, universitaries que combina la formació acadèmica universitària de qualitat amb la realització de pràctiques durant 11 mesos en el cas del màster i de 5'5 mesos de pràctiques en el cas del postgrau. Les pràctiques son remunerades amb 1.100 euros en concepte d'ajut a l'estudi. El programa CITIUS es presenta a la nova edición 2020-2021 en modalitat semipresencial.

Per poder matricular-te has de tenir assignada una plaça de pràctiques. Consulta les nostres ofertes de pràctiques a Infojobs o Facebook a partir del mes de setembre/octubre de 2020 i participa als processos de selecció de les empreses col·laboradores o informa'ns si has aconseguit una empresa interessada en realitzar un conveni amb la UAB per incorporar estudiants en pràctiques.