Objectius

L'objectiu del mínor és contribuir a formar professionals amb les habilitats lingüístiques necessàries per desenvolupar-se de manera eficient en entorns professionals (comercials, acadèmics, administratius, etc.) on les comunicacions, tant corporatives com individuals, es duguin a terme en alemany.

El mínor està dissenyat per tal de donar resposta pràctica al fet que, cada vegada més, els àmbits d'especialitat als quals s'incorporen els graduats universitaris defineixen les seves esferes d'activitat en termes internacionals. Els graduats no només necessiten alts nivells de competència en anglès, sinó també el domini d'una segona llengua estrangera.

L'alemany té un pes decisiu en les relacions internacionals, atesa la importància d'Alemanya, Àustria i Suïssa com a factors econòmics, polítics, culturals, tecnològics i turístics.

L'objectiu del mínor d'Estudis Alemanys és, doncs, proporcionar una formació lingüística i cultural especialitzada en l'alemany.

Perfil de l'estudiant

El perfil de l'estudiant del mínor d'Estudis Alemanys és el d'un alumne matriculat en qualsevol títol de grau de la UAB que vulgui ser competitiu en un mercat laboral més internacional. En acabar els estudis del mínor, l'estudiant té un nivel B1.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.

No poden accedir a aquest mínor els alumnes de graus filològics combinats i els d'Estudis Anglesos.

Horaris

Les classes s'imparteixen a la Facultat de Filosofia i Lletres. Consulteu els horaris en l'enllaç adjunt:
Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Cada any s'ofereixen 60 places de nou accés al mínor.
Coordinació acadèmica

Bernd Springer
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Àrea de Filologia Alemanya
coordinacio.minor.estudis.alemanys@uab.cat
93 581 33 13


Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Com fer la Preinscripció al Mínor  
Per saber com fer la Preinscripció al Mínor, seguiu les instruccions en aquest manual.