Mínor en Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global

Objectius

 

El mínor de Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global pretén proporcionar una formació bàsica, de caràcter transversal i interdisciplinari, en estudis socials des de la perspectiva del desenvolupament sostenible i sota la concepció d'una ciutadania global que acosti l'alumnat a les aproximacions científiques en aquest àmbit.

 

El mínor ha prioritzat dos grans eixos de continguts:
a) Desenvolupament econòmic, social i sostenible
b) Governança, drets humans i ciutadania global

Els objectius concrets d'aquests eixos són:
- Promoure entre l'alumnat universitari el coneixement entorn a les causes estructurals de les desigualtats i l'anàlisi crítica del model i les polítiques de desenvolupament vigents
- Donar a conèixer el marc teòric i conceptual d'altres paradigmes de desenvolupament que es fonamenten en principis de sostenibilitat econòmica, social i ambiental
- Fomentar la comprensió respecte les relacions de poder a nivell internacional i les problemàtiques actuals, així com del sistema de drets humans i el paper de la societat civil en contextos de crisis globals
- Facilitar el coneixement d'estratègies, mètodes i dispositius de participació ciutadana amb potencialitat transformadora, en el marc d'un Estat social i democràtic de dret

Perfil de l'estudiant

El mínor està dirigit a estudiants de qualsevol titulació de grau que vulguin complementar la seva formació bàsica amb una selecció d'assignatures específiques de l'àmbit del desenvolupament sostenible i la ciutadania global.
No es requereixen coneixements previs sobre les matèries que conformen l'objecte d'estudi.

Horaris

Ja pots consultar els horaris del curs 2024/25

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
https://www.uab.cat/politiques-sociologia/
Cada any s'ofereixen 15 places de nou accés al mínor.
Coordinació acadèmica
Josep Espluga
Departament de Sociologia
Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.