Tràmits en línia

Matrícula

Tràmits en línia Escola FUAB formació i Centre de Formació Professional de la FUAB


El temps de resolució del tràmit és de 7 a 10 dies laborables, a partir de la data de la sol·licitud.
En cas que el tràmit requereixi del pagament d'una taxa, el temps de resolució del tràmit serà a partir de la data de l'abonament de la taxa.

Per tasques de manteniment, durant el cap de setmana, poden produir-se talls intermitents al Servei de Tràmits.

Modificació de matrícula

Aquest formulari està actiu en dos períodes:

  • del 14 de setembre al 9 d'octubre de 2023
  • de l'1 al 123 de febrer de 2024(*)

Per sol·licitar l’ampliació i/o l'anul·lació de crèdits o canvi de grup.

(*) Canvis de matrícula per a assignatures/mòduls que s'imparteixin només durant el 2n semestre 

Fes el tràmit

Anul·lació de matrícula de Grau i Màster Oficial

Període: Fins al 03.11.2023

Per causes excepcionals sobrevingudes d’una gravetat excepcional i degudament justificades, es podrà sol·licitar l'anul·lació de la matrícula fora del període aprovat al calendari acadèmic

Per sol·licitar l’anul·lació de matrícula d'estudis oficials, consulteu la normativa que trobareu en els següents enllaços:

Normativa Graus

-Turisme i Direcció Hotelera

-Prevenció i Seguretat Integral

Normativa Màsters Universitaris

Les resolucions es signaran i enviaran en format electrònic. Excepcionalment, si es requereix en format paper, ho haureu de fer constar a observacions.

Fes el tràmit

Anul·lació de matrícula de Formació Continua

Per sol·licitar l’anul·lació de matrícula de Formació Continua, visiteu la normativa que trobareu en el següent enllaç:

Normativa anul·lació matrícula

Les resolucions es signaran i enviaran en format electrònic. Excepcionalment, si es requereix en format paper, ho haureu de fer constar a observacions.

Fes el tràmit