Màsters i Postgraus

Procés de matrícula

La matrícula serveix per formalitzar el teu ingrés al programa i atorgar-te els drets a la docència i a l'avaluació. 

Per matricular-te hauràs d'haver formalitzat la preinscripció, estar prèviament admès al programa i haver formalitzat la pre-matrícula (un cop abonada la reserva de plaça).

Fotocòpia compulsada del títol universitari de grau o equivalent que et dóna accés al programa o del certificat acadèmic oficial que n’acrediti l’expedició.

-Si vols gaudir d’algun descompte per col·lectiu, hauràs de fer-nos arribar un document acreditatiu.

-Si fas la matrícula online serà necessari que després ens enviïs la documentació d'accés compulsada per correu postal, o bé que vinguis presencialment a l'Escola a portar-la.

Informació per a estudiants amb la titulació d'accés obtinguda en una universitat estrangera

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de la Unió Europea, de països signataris de l’acord sobre l’espai econòmic europeu i de Suïssa, ha de ser oficial i haver estat expedida per les autoritats competents.

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de països extracomunitaris ha de ser oficial, expedida per les autoritats competents i legalitzada per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de La Haia o del Conveni Andrés Bello.

Traducció de documents expedits a l’estranger:

S’accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se’n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s’ha de fer càrrec d’aquesta gestió i de les despeses que comporti. En tots els altres casos cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l’anglès, efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’estat espanyol a l’estranger, o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.

Pots fer la matrícula on line o presencialment al centre (en aquest cas et recomanem que demanis hora abans (Demana cita prèvia)

Si fas la matrícula on-line, l'aplicatiu et demanarà que especifiquis els codis d'estudi i edició del programa al qual et vols matricular. 

Accedeix a l'admissió i/o matrícula a través de https://sia.uab.es/ ("Alumnat resta d'estudis"). 

SIA manual FUABf

Més informació: manual curs 2022-23 per realitzar el tràmit.

Recorda que si fas la matrícula online és necessari que després ens enviïs la documentació d'accés compulsada per correu postal, o bé que vinguis presencialment a l'Escola a portar-la.

Cancel·lació: El centre es reserva el dret de cancel·lar el programa excepcionalment en el cas que no existeixi el nombre suficient de candidats/es per cursar-lo o per un altre motiu justificat.

Informació sobre l'anul·lació de matrícula